Мадара. Фигура на шаман върху керемида.
Според някои теории, въпросният шаман е андрогин (човек с полови белези на мъж и на жена), защото комбинира в себе си женски гърди и лицево окосмяване.
Думата "содомит", значеща лице, което участва в анален сексуален контакт е синоним на думата бъгър (bugger) от средновековно латинско Bulgarus 'българин', особено принадлежащ към православната и богомилската вери и поради това смятан за еретик от римската църква. Значението 'содомит' (XVI в.) възниква от свързването на ереста със забранени сексуални практики; употребата му като обща обида на английски език датира от началото на XVIII в. (Оксфорд)
Първият Наказателен закон на освободена България е от 1896 г. В него член 216 от глава XIV "Разврат" гласи:
216. За мъжеложство (педерастия) между лица по-възрастни отъ шестнадесеть години, както и за скотоложство, наказанието е: тъмниченъ затворъ не по-малко отъ шесть месеци.
През пролетта на 1964 г. в социалистическа България е организиран групов процес срещу 28 хомосексуални. Обвиняемите са актьори, държавни служители, журналисти и други. В този период се провеждат още три подобни дела — през 1961, 1974 и 1981 г.

Член 216 апелира към всеки, който има подобна информация да ни изпрати имейл, за да сглобим загубената ЛГБТК+ история на България.

Пиши ни имейл

или на chlen216 [кльомба] pm.me